Rozliczanie podatku VAT?

Podatek należny i podatek naliczony

Biuro księgowe Nowy Dwór Mazowiecki

Co się dzieje, w momencie kiedy podatek VAT naliczony jest wyższy od VATu należnego? Najczęściej ta nadwyżka może przejść na kolejny miesiąc wtedy mamy do czynienia z przeniesieniem VAT na kolejny miesiąc . Jednak przedsiębiorca może zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT na rachunek bankowy, wtedy mamy do czynienia ze zwrotem podatku VAT.

Powrót>>>


Biuro rachunkowe Nowy Dwór Mazowiecki