Co to jest faktura VAT?

Faktura VAT obowiązek zapłacenia podatku VAT

Biuro księgowe Nowy Dwór Mazowiecki

Najważniejszą rolą faktury jest zaakceptowanie zawarcia transakcji i przyjęcie płatności. Na podstawie faktury VAT przedsiębiorcy rozliczają podatek VAT dla swojej firmy. Jest również faktura, na podstawie której nie rozlicza się podatków i faktura ta nie jest dokument księgowy - ten dokument nazywa się faktura pro forma. Jeśli Państwo chcą się dowiedzieć jakie różnice są pomiędzy fakturą, a fakturą pro forma zapraszam do czytania.


Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT na podstawie faktur wystawionych i faktur kosztowych. Jednak nie wszystkie dokumenty trzeba wpisywać w deklaracje podatkowe. Faktury VAT są najważniejszym i najpopularniejszym dokumentem w obiegu między przedsiębiorstwami i stanowią podstawę przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym. Aby faktura VAT była ważna musi posiadać pewne dane, które określają przepisy .


Faktura VAT jest to dowód sprzedaży który potwierdza że doszło do transakcji między dwoma firmami. Wystawienie i wysłanie kontrahentowi faktury VAT niesie ze sobą również powstanie obowiązku podatkowego. Fakturę przedsiębiorca wystawia w dwóch egzemplarzach dla siebie i kontrahenta. Kiedyś był obowiązek oznaczenia faktury "oryginał" i "kopia", teraz już tego nie ma obowiązku (wyjątkiem jest faktura rolników ryczałtowych). Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej (e-faktura), jak i papierowej. Jeżeli wyślemy do kontrahenta fakturę mailem, a on ja wydrukuje jest traktowana jak faktura tradycyjna.


Jakie dane powinny znajdować się na fakturze:

 1. Każda faktura musi mieć kolejny indywidualny numer.
 2. Na fakturze musi znajdować się data wystawienia i termin płatności jeżeli jest taka potrzeba.
 3. Dane firm: kupującego i sprzedające, w których musi być nazwa firmy, adres oraz numer NIP. Faktura może też być dla osoby fizycznej wtedy zamiast danych firmy wpisujemy imię i nazwisko klienta.
 4. W kolejnej rubryce znajduje się opis zakupionego towaru lub usługi.
 5. Bardzo ważne jest też ujęcie ilości miar zakupionych usług, towarów.
 6. Faktura musi zawierać cenę jednostkową netto
 7. Opust, obniżki cen
 8. Suma wszystkich sprzedanych towarów i usług bez podatku czyli wartość netto.
 9. Stawka VAT
 10. Kwota podatku bez wartości netto od towarów i usług.
 11. Ogólną kwotę należności inaczej wartość brutto
 12. Cała wartość powinna być wyrażona cyframi jaki i słownie ze wskazaniem rodzaju waluty.
 13. Termin płatności (np. przelew 14 dni)
 14. Sposób odbioru
 15. Miejsce dostawy
 16. Inne adnotacje

Tak wystawiona i opisana faktura jest legalnym dokumentem, na podstawie którego klient wpłaca pieniądze na konto firmowe, a wystawiający VAT odprowadza do Urzędu Skarbowego.

Powrót>>>


Biuro rachunkowe Nowy Dwór Mazowiecki